Intensivsengen: Højteknologiske senge til kritisk syge patienter

Vores intensivsenge er højteknologiske senge udviklet i brugerdrevne processer sammen med sundhedsfagligt personale. En intensivseng giver nye muligheder i den intensive pleje og behandling. Produktudviklingen er baseret på kliniske studier i f.eks. tryksår og tryksårsforebyggelse. Funktionerne understøtter de faglige indsatser i henhold til kliniske retningslinjer for den intensive pleje. Læs et eksempel i artiklen her. Alle vores intensivsenge er udviklet med fokus på 2 centrale ting, nemlig: Bedre arbejdsmiljø for personalet og minimering af risikoen for sengelejekomplikationer for patienten. Rådgivning og organisatorisk implementering er altid en del af leverancen, når hospitaler køber intensivsenge hos os. Læs videre længere nede på siden her for mere viden om intensivsenge.

Godt at vide om en højteknologisk intensivseng

Multicare intensiv terapiseng har, gennem de seneste 30 år, være blandt verdens førende intensivsenge, og den er bredt implementeret på hospitaler verden over, herunder i Skandinavien. F.eks. er den det foretrukne valg på hospitalerne i Sverige, blandt andet på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

I 2021 blev Multicare X – højteknologisk intensivseng til intensivafdelinger lanceret. Mulitcare X har de samme funktioner som Multicare, og begge er højteknologiske senge, men der er suppleret med yderligere funktioner og med den helt nye integrerede madras Opticare X i Multicare X.

Intensivsengen har indbyggede terapi- og plejefunktioner

Multicare er højteknologiske senge til intensiv med terapifunktioner. Disse funktioner anvendes f.eks. i forbindelse med forebyggelse af lungekomplikationer, som kan opstå hos kritisk syge, immobile og evt. intuberede patienter som for eksempel VAP og ARDS.

Terapifunktionerne er en række forudprogrammerede indstillingsmuligheder og funktioner, der automatiserer nogle af de processer, der ellers foregår manuelt. F.eks. lejring og mobilisering.

Understøtter Tidlig Mobilisering

De højteknologiske senge har funktioner, der understøtter det faglige arbejde med Tidlig Mobilisering, og der er udviklet et komplet træningsprogram i fire faser, der viser, hvordan. Du kan læse mere om dette i artiklen her.

Det er en del af den organisatoriske implementering, når vi leverer intensivsenge, at gennemgå træningsprogrammet til Tidlig Mobilisering sammen med det intensivfaglige personale. Her oplever vi, at metoderne hurtigt bliver en del af nye, mere skånsomme arbejdsgange omkring patienterne.

Flere typer af højteknologiske intensivsenge

Eleganza 4 er et eksempel på en intensivseng med knap så mange funktioner som Multicare og Multicare X. Den er en intensivseng, som er billigere og hurtigt implementeret, og den egnet til patienter med knap så stort et plejebehov f.eks. i de intermediære afsnit. Den har ikke sidekip eller integreret madrassystem, men den har integreret vægt samt sensorer, der sikrer høj patientsikkerhed.

Integreret vægt i lejet

Alle vores intensivsenge har indbygget vægt. Det er en vigtig funktion, som sikrer, at de daglige vejninger af patienterne på intensiv sker på en mere sikker og skånsom måde end f.eks. ved brug af lift med vægt.

Den indbyggede vægt sparer også mange minutter pr. patient om dagen, når det eneste, man skal gøre, er, at trykke på en knap, og så vises vægten i displayet. Tid, der kan anvendes på andre intensivfaglige plejeopgaver.

Understøttelse af regelmæssig lejring ved hjælp af sidekip

Multicare, Multicare X og Eleganza 5 har sidekip, der anvendes med lejring til sideleje, forflytning til andet leje, mobilisering ud af sengen m.m. Multicare og Multicare X har automatisk, programmerbart sidekip, som f.eks. kan sikre regelmæssig lejring af patienten om natten uden at vække patienten.

Automatisk, kontinuerligt sidekip til 30 graders sideleje har også en dokumenteret effekt i forbindelse med lungedræn. Automatiseringen gør, at det er en strategi, der kan anvendes målrettet og i øget udstrækning, når der ikke skal bruges manuelle kræfter og tid hos personalet.

Du kan læse mere om systematisk, automatisk sidelejring her ved hjælp af liggefladen her.

Du kan også læse et sammenlignende studie af effekten i lungerne med sidelejring ved hjælp af sengens liggeflade contra ved hjælp af vendefunktion i madrassen her.

Integrerede madrassystemer eller eksterne madrasser

Alle vores intensivsenge kan bruges med alle typer af madrasser. Multicare, Multicare X og Eleganza 5 tilbydes desuden med integrerede madrasser, hvor sengen og madrassen “taler sammen” og sikrer konstant optimalt tryk under patienten.

Integrerede madrassystemer har en lang række fordele frem for eksterne madrasser, f.eks. betjenes seng og madras fra samme panel, så der ikke behøves ekstra motor til madrassen. I et integreret system mellem intensivseng og madras vil madrassen også automatisk puste sig op igen, når luften har været lukket ud i forbindelse med foretagelse af CPR.

Gavnlig effekt på arbejdsmiljøet for det intensivfaglige personale

De højteknologiske senge til intensiv rummer som nævnt en række funktioner, der gavner patienterne. Men sengene gavner også arbejdsmiljøet for det intensivfaglige personale, som får frigivet tid til varetagelse af den specialiserede intensive plejeopgave.

Du kan læse mere om resultaterne af et 1-årigt studie på Neurointensiv på South Hampton University Hospital i England her: 93 % af intensivpersonalet: At vende tilbage til en standard hospitalsseng vil påvirke vores helbred og trivsel negativt.

Du kan læse mere om Intensivsengen som HR-indsats her.

Vil du vide mere om højteknologiske senge til Intensiv?

Du kan læse om forskellen på standard hospitalssenge og højteknologiske senge til intensiv her: Værd at vide: Intensivsengen. Et komplet behandlings- og terapisystem. Du kan også læse mere på LINET’s hjemmeside og Multicare X egen produktside.

Viser alle 4 resultater