Intensiv terapisengen som HR indsats på intensiv

Intensivsengen som HR-indsats

Arbejdsmiljø på intensiv: Når de menneskelige ressourcer er en mangelvare og det specialiserede sundhedspersonale løber stærkt, kan nytænkning omkring arbejdsredskaber være en del af løsningen, og intensivsengen kan være en del af HR-indsatsen.

Intensivsenge kan lette arbejdspresset

Sundhedsvæsnet er under pres af den globale pandemi. Intensivsenge kan bidrage til at lette arbejdspresset for det specialiserede intensivpersonale, det viser al erfaring herunder fra vores skandinaviske naboer. F.eks. har vores svenske kolleger hos LINET i Stockholm leveret 200 intensivsenge til nye Corona-sengepladser siden foråret.

Som klinisk personale og afdelingsledelse på intensiv er det værd at vide, hvad intensivsengen giver af muligheder, især i en tid med øget pres og ekstra travlhed.

En af de parametre, man kan arbejde med for at sikre de bedst mulige arbejdsforhold for det specialiserede intensivpersonale er at tilbyde dem udstyr, der gør den intensive plejeopgave mindre fysisk belastende og tidskrævende. Intensivsengen er en eksisterende, velafprøvet teknologi udviklet i brugerdrevne processer netop med henblik på at understøtte arbejdsgangene omkring intensivpatienten.

I modsætning til en standard hospitalsseng, er intensivsengen et klinisk behandlings- og terapisystem, der på mange måder automatiserer de trivielle opgaver og frigiver tid og overskud hos det specialiserede intensivpersonale. Et eksempel er indbygget vægt i lejet, som sparer tid hver eneste dag i forbindelse med de daglige vejninger og dokumentation heraf. Et andet eksempel er automatisk sidelejring, hvor lejet understøtter lungedræn ved, på en meget skånsom måde, skiftevis at lejre til højre og venstre side inden for en individuelt indstillet cyklus som en del af lungeterapien hos intensivpatienter med respirationsvanskeligheder.

Intensivsengen understøtter det faglige arbejde og den intensive plejeopgave

I intensivsengen er leje, vægt, trykaflastning, mobilisering- og omlejringsmuligheder automatiseret og integreret i et komplet behandlings- og terapisystem. Man har med andre ord ikke brug for at sammensætte en seng, en vekseltrykmadras, puder til omlejring, mobiliseringsredskaber som talerstol o.l., masterturner, vendelagen, lift med integreret vægt osv. for at løse den intensive behandlingsopgave. Alene dette – at lejet indeholder de nødvendige hjælpemidler – er en lettelse i det daglige og en tidsbesparende faktor.

I videoen her kan du f.eks. se, hvodan de foreskellige funktioener understøtter den vigtige tidlige mobilisering – fra patienten er bevidstløs til patienten kan udskrives fra afdelingen.

CARENET – ALCYON from Rasmus Degnbol on Vimeo.

Få en online produktgennemgang og drøftelse af mulighederne med intensivsenge

Hvis du vil vide mere om, hvordan Multicare intensivseng letter arbejdet for det specialiserede intensivpersonale, så kan du booke en online demo. Vi mødes via Teams og viser flere eksempler på opgaver og arbejdsgange, der bliver lettere, når standardsengen skiftes til en intensiv seng, f.eks.:

• De daglige vejninger
• Kortvarig og langvarig lejring
• Lungeventilation ved hjælp af sidelejring
• Tidlig mobilisering

med henblik på en fælles drøftelse af, og videndeling om, hvad det vil betyde for dagligdagen, arbejdsmiljøet, patientoplevelsen og ressourcerne på afdelingen at skifte fra standard hospitalsseng til specialiseret intensivseng.

Målgruppen for de online demoer er intensivfagligt personale, afdelingsledelse, hospitalsledelse, HR-medarbejdere og arbejdsmiljøkonsulenter. Medicoteknisk personale kan også deltage, programmet er dog primært tilrettelagt så det tager fagligt udgangspunkt i den intensive terapi- og plejeopgave og hvordan Multicare understøtter denne.

Kontakt Maja og aftal tidspunkt for jeres online demo.

Læs mere om Multicare Intensiv Terapiseng.

Bedre arbejdsmiljø med intensivseng

Multicare er designet til at understøtte gode arbejdsgange omkring sengen for sygeplejersken