Om os

Bedre patient- og borgeroplevelser og godt arbejdsmiljø i sundhedssektoren

Den danske sundhedssektor er på mange måder et forbillede for andre lande i verden. Vi er i gang med at transformere vores hospitalsstruktur med de nye supersygehuse, der bliver bygget i disse år. Her er fokus på værdier som helbredende arkitektur, godt arbejdsmiljø for personalet og i det hele taget på at skabe miljøer på sygehusene, der fremstår mindre kliniske for patiententer og pårørende, der besøger hospitalerne. Flere og flere behandlinger foregår i ambulatorierne og dagsklinikker og alle sengestuer bliver til enestuer.

I den kommunale del af sundhedssektoren har Danmark gennem mange år været forgangsland for indførelsen af nye, velfærdsteknologiske løsninger.

Allerede for +10 år siden begyndte man f.eks. at se på hjælpsomme plejesenge og hvordan de kan understøtte selvhjulpenhed, at gå fra 2 til 1 plejepersonale og i øvrigt lette arbejdsmiljøet i forbindelse borgeren i sengen.

Hos Alcyon er det vores vision at understøtte de udviklingstendenser, vi ser i sundhedssektoren ved hjælp af moderne innovativt inventar som standard- og specialsenge til hospital, intensiv og plejeområdet. Og med moderne patientstole til undersøgelse, transport og hvile. Vi forhandler produkter fra nogen af verdens førende producenter f.eks. LINET, GREINER og drejesengene af mærket RotoFlex. I vores webshops sælger vi også plejesenge, madrasser, rollatorer-/transportstolene Rollz Motion og andet inventar og hjælpemidler til hospitaler, til Plejen og til private kunder.

Alcyon er en del af able nordic, der desuden består af de tre danske hjælpemiddelvirksomheder AJ Stole, DARO og KR.

Del: