Intensiv sygeplejersker årsmøde

Vi ses til FSAIO efterårsfagdag 2019 den 28. oktober hvor vi udstiller Multicare Intensivseng

Gør det ondt?

Det er temaet, når landets anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker mødes til fagdag den 28. oktober i Svendborg. Du kan mødes os i udstillingsområdet, hvor vi står med vores intensivseng Multicare. Vi glæder os til mange gode samtaler om, hvorfor det kan betale sig at overveje at udskifte den almindelige hospitalsseng med en særlig seng målrettet patientmålgruppen og arbejdsgangene på intensiv.

Intensivseng fra Alcyon

Automatisk sidelæns kip med sengebunden modvirker tryksår og er en skånsom måde at omlejre.

Sådan kan intensivsengen bidrage til at mindske ubehaget og komplikationerne for patienterne ved sengeleje

På fagdagen skal vi se, hvordan vores integrerede intensiv-løsning, som består af Multicare intensivseng med terapifunktioner og den integrerede madras Symbioso, kan understøtte et mere skånsomt og behagelig sengeleje for intensivpatienterne. Fra Alcyon kan du møde Maja Gro Lilsig, der på dagen vil gennemgå, hvordan intensivseng og madras samarbejder om hele tiden at give de optimale forhold for patienten. Nogle at de ting, vi skal se på, er, hvordan det intelligente system sikrer konstant og løbende trykudligning under patienten iht. patientens vægt og lejring og/eller bevægelser i sengen. Hvordan indbygget MicroClimate kan medvirke til at reducere fugt i sengen, hvis patienten sveder meget. Og hvordan man kan foretage en række af de daglige plejeopgaver omkring patienten uden at behøve at forflytte til lift. F.eks. kan man tage røntgen i sengen og foretage de daglige vejninger ved hjælp af sengens integrerede vægt.

Sommetider gør det også ondt på personalet

Der er ingen tvivl om, at sundhedsfagligt personale omkring den intensive, sengeliggende patient har en del opgaver, der kan give ondt i ryggen, lænden og andre steder. På afdelingerne anvendes allerede forskellige hjælpemidler til forflytning og lejring af patienten. Og Multicare intensivseng er faktisk også udviklet til at understøtte et bedre arbejdsmiljø i forbindelse med disse arbejdsopgaver. F.eks. kan man anvende senges sidelæns kip til hjælp ved lejring, ved lagenskifte eller ved forflytning til andet leje. Man kan anvende madrassen på måder, der forebygger, at patienten glider ned i sengen (og dermed undgå sheer og en tung forflytning). Når sengen skal transporteres, f.eks. til og fra OP, har den en hjælpemotor, der gør transporten meget mindre belastende for personalet. Og i mobiliseringsarbejdet kan sengen hjælpe med – helt fra den allertidligste mobiliseringsindsats.

Bedre arbejdsmiljø med intensivseng

Multicare er designet til at understøtte gode arbejdsgange omkring sengen for sygeplejersken

Sikkerhed i en travl hverdag

Ud over funktionerne, der minimerer risikoen for sengelejekomplikationer og understøtter et bedre arbejdsmiljø for personalet, har Multicare desuden særlige features, der er udviklet af hensyn til sikkerheden for både patient og personale. F.eks. låser sengen automatisk bremserne, hvis sengen – ved en forglemmelses – er blevet stillet tilbage på stuen uden at være blevet bremset. Sengebunden har sensorer, der er grundlag for to typer af udstigningsalarm, som sengen kan give – en hvis patienten er er urolig og prøver at komme op over sengehestene. Og en, hvis patienten helt har forladt sengen.

Dyrt?

Det er klart, at en højteknologisk intensivseng – med alle dens funktioner og teknologi – koster mere end en almindelig hospitalsseng. Men vores intensivsenge er alle udviklet på baggrund af kliniske studier, om f.eks. tryksskader (læs f.eks. artiklen her), VAP og andre af de kendte, og dyre, behandlingsskrævende, komplikationer, der kan opstå hos intensivpatienten. Og afprøvninger og kliniske test viser, at en særlig intensivseng faktisk KAN bidrage til at reducere omfangen af disse. Så – ud over at det er skånsomt for patienten – så vil det oftest vise sig, at brugen af specialiserede intensivsenge faktisk også kan bidrage til bedre hospitalsøkonomi. På fagdagen tager vi som nænvt Multicare med – men vi har flere typer af intensivsenge og sengene kan konfigureres individuelt. Vi hjælper altid gerne med at finde det bedste match mellem konkrete behov i afdelingen, budget og valg af seng.

Svært?

Ligesom med alt andet avanceret udstyr, der findes på intensiv, så skal man lære at udnytte sengens muligheder i sit daglige arbejde. Nogle rutiner skal måske ændres, fordi sengen giver nye muligheder. Og nye rutiner skal skabes – f.eks. at udnytte muligheden for at betjene nogle af sengens funktioner ved hjælp af fodpedaler, så man har begge hænder fri til pleje. God implementering er afgørende – og derfor giver vi altid uddannelsesforløb med som en del af leverancen, når vi leverer senge til en intensivafdeling. På afdelingen kræver det, at indførslen af de nye senge er en prioriteret indsats. Og så gør vi ellers alt hvad vi kan for at tilrettelægge fleksible undervisningsforløb, der tager højde for en dagligdag på intensiv, hvor det ikke altid er til at planlægge og forudse, hvad dagen eller vagten bringer. Vi tager også højde for, at undervisningen skal tilrettelægges, så både dag- og aftenvagt kan deltage. Og at også andre relevante faggrupper får den indføring i sengen, der er relevant for dem, herunder portører, terapeuter, røntgen, teknisk personale og rengøringspersonale.

Mere info

Se de to videoer, der viser nogle af Multicares funktioner. Du kan også downloade folderen, vi tager med på fagdagen her. Du kan også se mere og tilmelde dig på FSAIO’s hjemmeside.  Vi glæder os til at se dig den 28. oktober.