FSAIO efterårsfagdag 2021

Vi glæder os til FSAIO’s efterårsfagdag den 4. november!

Hold da op, hvor er det længe siden sidst. Billedet herover er fra vores stand i 2019 – og siden har vi ikke været samlet i regi af FSAIO på grund af pandemien.

Men nu skal vi heldigvis snart ses igen. Mange ting har ændret sig siden sidst, men ikke det faktum, at vores integrerede system til terapi, pleje og behandling af intensivpatienterne: Intensivsengen MULTICARE, er en sundhedsteknologi, der har meget at byde på som arbejdsredskab for intensivsygeplejesker.

Væk med barriererne, der måtte stå i vejen for valget af specialiseret intensivseng

I år kommer vi til at fortælle om vores helt nye servicekoncept – MULTICARE – Teknologi som en Service. Vi har brugt Corona-nedlukningen på at udvikle en helt ny model for, hvordan intensivafdelinger kan tage valget om at udskifte standardsengene på afdelingen med den innovative seng MULTICARE.

Hensigten er at mindste de mulige barrierer, der måtte være i forbindelse med ønsket om at udskifte standardhospitalssengene på intensivafdelingen med Multicare – og herunder især to:

  1. Økonomi
  2. Organisatorisk implementering

Meget mere om det, når vi ses til fagdagen.

Faglighed først – sådan understøtter Multicare den intensive sygepleje

Når vi mødes i Kolding skal vi dog især snakke om de konkrete fordele, som MULTICARE giver intensivsygeplejerskerne og øvrigt specialiseret personale i dagligdagen. Vi har valgt at fokusere på disse 3 emner, som vi synes, er mere relevante end nogensinde i en tid efter Covid-19, hvor intensivafdelingerne og intensivsygeplejerskerne har været undet et helt enormt fysisk og mentalt arbejdspres.

1. De daglige vejninger

Patienterne på intensiv vejes dagligt, og deres vægt skal dokumenteres. Idet patienterne ofte er meget immobile, kan det være både en ressourcekrævende opgave og også til tider en risikabel opgave, hvis patienten er meget dårlig.

Eksisterende praksis:

Patienten vejes ved hjælp af loftlift med vægt eller anden ekstern vægt. Der skal typisk flere personaler til at hjælpes ad med dette og det kan være svært at foretage vejningen sikkert, hvis patienten er dårlig.

Ny praksis med MULTICARE:

Der er indbygget vægt i lejet, og derfor foretages de daglige vejninger ved et tryk på en knap, hvorefter vægten vises i et display. De daglige vejninger kan registreres i sengens historik. Det er også muligt at lave integration til visse dokumentationssystemer, så vægten automatisk vil blive dokumenteret heri.

2. Tidlig mobilisering til forebyggelse af sengelejekomplikationer

Det langvarige sengeleje påvirker det meste af kroppen og kan medføre komplikationer som tryksår og lungebetændelse hos intensivpatienten. En anerkendt strategi til at forebygge sengelejekomplikationer er tidlig mobilisering. Tidlig mobilisering på intensiv starter ofte, når patienten er helt bevidstløs og fortsætter og intensiveres gradvist i takt med, at patienten bliver bedre, indtil patienten kan mobiliseres helt ud af sengen.

Eksisterende praksis:

Terapeuter anvender derfor ofte eksterne hjælpemidler, f.eks. lejringspuder, talerstol m.m. til at understøtte arbejdet med tidlig mobilisering. Disse skal fremfindes, bringes til sengelejet, rengøres efter brug og lægges på plads.

Ny praksis med MULTICARE:

Mens patienten stadig er bevidstløs, kan man arbejde systematisk med liggefladens indstillinger og terapifunktionerne for skånsomt at mobilisere patienten. Når patienten kommer til bevidsthed kan han opleve, at hans core er svækket på grund af sengelejet, så han har svært ved at støtte sig selv i oprejst og opretstående stilling, og at han nemt bliver svimmel på grund af lavt blodtryk. Man bruger MULTICARE til den indledende træning og terapi for at øge sikkerheden og mindske risikoen for fald. Når patienten er klar til at stå ud af sengen understøtter lejets funktioner mobilisering med aktiv involvering af patienten og optimal udnyttelse af patientens egne kræfter. Der foreligger et helt program for, hvordan MULTICARE understøtter Tidlig Mobilisering i alle faser, som er udviklet i samarbejde med terapeuter, og som indgår som en del af implementeringsprocessen:

Tidlig Mobilisering af intensivpatienten ved hjælp af intensivsengen

3. Kropspositionering som indsats til lungeventilation

Lejring til sideleje og til bugleje er en velkendt og anvendt strategi f.eks. i behandlingen af ARDS-patienter. Der foreligger studier, der viser, hvordan systematisk brug af MULTICARE’s funktioner kan bruges målrettet i behandlingen, helt i tråd med de kliniske retningslinjer for behandling af intensivpatienter, f.eks. med ARDS, idet funktionerne, dokumentet, hjælper med at ventilere lungerne og åbne kollapsede lunger.

Eksisterende praksis:

Lejring til sideleje kan f.eks. foregå ved, at to sygeplejersker hjælpes ad med at lejre patienten i sengen ved hjælp af lejringspuder. Det er en tung opgave for sygeplejerskerne, og nogle patienter tolerer ikke at blive håndteret. Opgaven er tidskrævende.

Ny praksis med MULTICARE:

Liggefladen kan indstilles i cykler, der automatisk lejrer patienten i op til 30 graders sideleje til højre og venstre side uden noget personale skal bruge tid og kræfter. Effekten i lungerne af kontinuerlig skiftevis sidelejring til 30 grader er, at tyngdekraften hjælper med at åbne kollapsede lunger. Når disse kontinuerlige sidelejringer kan ske alene ved lejets hjælp og gennem længere perioder i løbet af døgnet, så bliver det meget nemmere at bruge kropspositionering som en aktiv, målrettet og individualiseret strategi i lungeterapien hos den enkelte patient.

Sidelejring i bugleje med den innovative seng til intensiv  Automatisk sidelejring med den innovative seng til intensiv

Disse – og mange andre emner, glæder vi os meget til at drøfte med alle deltagerne på FSAIO’s efterårsfagdag 4. november i Kolding.