Sengelejekomplikationer faglig dag

Faglig temadag: Sengeleje uden mén – forebyggelse af sengelejekomplikationer

Forebyggelse af sengelejekomplikationer ved brug af velfærdsteknologi er dagens tema, når Alcyon er medarrangør ved CareNet-arrangementet om, hvordan moderne sundhedsteknologi – herunder intensivsengen – kan bidrage til, at længerevarende sengeleje ikke får alvorlige konsekvenser for patienten eller borgeren, der – i kortere eller længere tid – er bundet til sengen. Se programmet og tilmeld dig her.

Videoen herover viser, som er lavet af vores producent, viser, hvordan sengens fodpedaler og sidekip kan gøre det nemmere at lejre patienten. På temadagen kan du selv prøve arbejde med en seng med sidekip og fodbetjening. 

En hel dag fuld af inspiration og nye vinkler på et kendt emne

Det påvirker mennesker fysisk og mentalt at være bundet til sengen pga. sygdom eller alderssvækkelse. Det er basislæring hos alle sundhedsmedarbejdere. I en travl hverdag, skal vi fortsat have stort fokus på, hvordan regelmæssig lejring kan forebygge tryksår, lungekomplikationer og urinvejsinfektioner. Hvordan (tidlig) mobilisering kan forebygge, at musklerne bliver svage og konditionen dårlig. Hvordan de fysiske omgivelser spiller ind. Og hvordan angst, tristhed og bekymring kan afhjælpes, så de ikke får overtaget hos den immobile/sengeliggende person. På temadagen har vi sammensat et program, der kommer rundt om mange forskellige vinkler på emnet.

 • Ingrid Poulsen, Sygeplejerske, lektor, leder af forskningsenheden RUBRIC Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet vil holde indlæg om Fundamentals of Care: En ramme for forebyggelse af sengelejekomplikationer, tværfagligt og tværsektorielt
 • Betina Ada Rasmussen, lektor, og Birgitte Møller Stamp, adjunkt, Ergoterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole vil tale om, hvad der sker med sanserne, når sengeliggende borgere er berøvet muligheden for selv at opsøge sanseindtryk og om betydningen af at skabe meningsfulde aktiviteter for sengeliggende patienter
 • Maria Baastrup Jørgensen, hospitalspræst, Rigshospitalet deler sine oplevelser af, hvad det gør mentalt for patienter og borgere at holde længere sengeleje og være afhængig af pleje
 • Maja Gro Lilsig, medindehaver i Alcyon vil inspirere omkring hospitals- og plejesengen som arbejdsredskab i den sundhedsfaglige værktøjskasse og give et indblik i den kliniske evidens, der ligger til grund for produktudviklingen af pleje- og hospitalssenge – herunder med særlig fokus på teknologiske intensivsenge
 • Anne-Mette Krifa, lektor, Videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole kommer til at sætte fokus på, hvordan nye teknologier og tiltag integreres i den daglige praksis

Se hele det officielle program på CareNets hjemmeside.

– Jeg glæder mig meget til at holde indlæg om hospitalssengen som arbejdsredskab, siger Maja Gro Lilsig fra Alcyon.

Tilmeld dig her

Unikke fysiske rammer lægger hus til

Temadagen finder sted i unikke fysiske rammer hos Københavns Professionshøjskole i Praksis- og Innovationshuset. Anne-Mette Krifa og Ann Rasmussen vil facilitere spændende simulationsøvelser, hvor vi vil få ny inspiration til, hvordan tværfaglighed kan være en katalysator for forebyggelse af sengelejekomplikationer. Det foregår i en én-til-én sengestue, hvor deltagerne har mulighed for, helt konkret, at afprøve, hvodan tværfaglighed og teknologi kan tænkes sammen i den forebyggende arbejde. Læringen fra denne del af arrangementet opsamles i et ide-katalog i video-/pixibogsformat, som alle får tilsendt efter dagen.

Teknologibasar

Sidst, men absolut ikke mindst, vil der være Teknologi Basar, hvor deltagerne i hold præsenteres for relevante teknologier og metoder:

 • 24 timers positionering af borger og patienter, som af forskellige årsager ikke er i stand til at foretage stillingsskift i den liggende stilling. Mange borger og patienter opholder sig rigtig mange af døgnets timer i sengen. Dette betyder at der ofte foregår mange aktiviteter i dette miljø. Sessionen vil have fokus på lejringer i forbindelse med forskellige aktiviteter
  v. Malene Alexandrowiz, Cobi Rehab
 • Innovativ sengecykel
  v. Carsten Lemche, Lemco Rehab og Fysio
 • VR-understøttet træning
  v. Simon Bruntse Andersen, SyncSense
 • Multicare Intensivseng. I forlængelse af oplægget om hospitalssengen som arbejdsredskab kan du se, prøve og stille uddybende spørgsmål til en af de sengeteknologier, som vi hørte om i indlægget.
  v. Maja Gro Lilsig, Alcyon

Tilmeld dig her

Sengeleje komplikationer tema

Læs eller genlæs denne spændende udgave af fagbladet Fag og Forskning, hvor temaet er: Forebyggelse af sengelejekomplikationer er kompleks sygepleje

Om holdet bag dagen

Arrangør af temadagen er CareNet – Nationalt Netværk for Velfærdsteknologi i samarbejde med CareNet-medlemmerne: Alcyon, og Københavns Professionshøjskole. Vi glæder os til en utrolig spændende og lærerig dag.