Værd at vide om intensivsengen

Værd at vide: Intensivsengen. Et komplet behandlings- og terapisystem

Hvad er er forskellen helt præcist på en standard hospitalsseng og en intensivseng? En intensivseng er en teknologi, der giver nye muligheder indenfor pleje, behandling og terapi, herunder integreret vægt, trykaflastning i lejet og ventilation af lunger gennem automatiseret sidekip. Som klinisk personale på intensiv er det værd at vide, hvad intensivsengen giver af muligheder, især i en tid med øget pres og ekstra travlhed på intensivafdelingerne.

Målrettet understøttelse af den intensive pleje- og behandlingsopgave

Vi kalder intensivsengen for et integreret system, fordi den indeholder alle de funktioner, der gør, at man kan varetage plejeopgaven omkring intensivpatienten. Når man anvender intensivsengen i stedet for standard hospitalsseng, har man, med andre ord, ikke brug for manuelt at sammensætte: En seng, en vekseltryksmadras, puder til omlejring, mobiliseringsredskaber som talerstol, masterturner og lign, lift med integreret vægt eller andre eksterne vægte eller eventuelt ekstern overseng med sidekip funktion for at løse den intensive plejeopgave. Det hele er en del af det intelligente system (seng, madras, indbygget vægt, sensorteknologi), der udgør intensivsengen.

Ligeledes har intensivsengen funktioner, der:

  • Forebygger lungekomplikationer
  • Understøtter ventilationsstrategier for intensivpatienterne

Af hensyn til patientsikkerheden:

  • Sikrer sensorer, at madrassen altid er indstillet korrekt i forhold til patientens vægt og placering i sengen og at sengen ikke kan kippe, når sengehestsene er nede.
  • Bremserne låser automatisk, når sengen sluttes til strøm
  • Sengen giver alarm, hvis en patient prøver at komme forbi sengehesten

Så i stedet for at forestille dig en hospitalsseng, så tænk heller på intensivsengen som et komplet behandlings- og terapisystem til intensivafdelinger, hvor leje, vægt, trykaflastning, mobilisering- og omlejringsmuligheder er automatiseret og integreret i ét og samme system, som også bidrager til at hæve sikkerheden og mindske risikoen for fejl og UTH.

Stor efterspørgsel på de specialiserede intensiv-kompetencer aktualiserer behovet for intensivsenge

Aktualiseret af COVID-19, hvor behovet for de specialiserede intensivkompetencer har været større end nogen sinde, er der brug for, at personalet har de bedste mulige arbejdsvilkår og ikke spilder tiden eller belaster kroppen ved at arbejde med forældet teknologi eller inventar. Intensivsengen er et arbejdsredskab, der understøtter den sundhedsfaglige, terapeutiske indsats og bidrager til, at sundhedsfagligt personale har de bedste vilkår for deres arbejde.

Læs artikel: Specialsenge til intensiv kan bidrage, hvis der mangler personale
Bedre arbejdsmiljø for intensivsygeplejerskerne med intensivsenge

Studier og afprøvninger viser, at medarbejdertilfredsheden stiger og sygefraværet falder, når man implementerer intensivterapisenge i stedet for standard hospitalssenge og at personalet oplever, at det er lettere at foretage forflytninger, at sengen understøtter gode arbejdsstillinger, er nem at bruge og at den indbyggede vægt gør det muligt at veje patienten, uden at patienten skal liftes ud af sengen.

Se undersøgelse: 93% af intensivpersonalet siger: “At vende tilbage til en standard hospitalsseng vil påvirke vores helbred og trivsel negativt”
Læs om afprøvning i ViHteks Årsrapport 2019: Afprøvningen viser, at den højteknologiske seng gør det nemmere at arbejde med patienten fx foretage forflytninger
Forebyggelse af lungekomplikationer og understøttelse af ventilationsstrategier for respiratorpatienter

Der findes flere senge og intensivsenge, der har sidekip, som kan anvendes til lejring og forflytning. Men Multicare og Multicare X er de eneste intensivsenge på markedet, hvor det er selve sengebunden, der kipper og der dermed opnåes en reel vinkel på 30 grader under patienten ved sidekip, så tyngdekraften kan påvirke lungernes evne til at optage ilt i tilstrækkelig grad til, at det har effekt. Sidekippet kan programmeres til at kører i cykler i en given tid i en given vinkel. Ved kontinuerligt sidekip til 30 grader kan Multicare hjælpe med at forhindre ventilationsassocieret lungebetændelse (VAP), mobilisere sekreter og forbedre gasudveksling.

Video: indlæg fra årets BACCN konference i England: Lungeventilation af intensivpatienter i respirator ved hjælp af sidekip. Konferencen og indlægget er målrettet intensivlæger og intensivsygeplejersker.
Link til webinar (video): Prof. Marcelo Amato, M.D., Ph.D., fortæller om, og viser i realtid, hvordan man, ved hjælp af EIT og en intensivseng med sidekip kan optimere og målrette lungeventilation af respiratorpatienter
Produktsammenligning Linet Mulitcare vs. Hillrom Progressa: Respiratory and circulatory effects of lateral body positioning – sammenligning mellem Multicare, hvor det er sengebunden der kipper og Progressa, hvor det er et vendesystem i madrassen, der skaber sidekip
Pdf-fil til download: Multicare: Continuous, Individualized Ventilation Care. Open Lungs Carefully and Keep Them Open Pre-Proning and Pre-Recruitment Maneuver Care
Komplet træningskoncept i 4 faser til tidlig mobilisering – intensivsengen som træningsredskab

I samarbejde med ACCNA (American Association of Critical-Care Nurses) er der udviklet dette program i 4 faser, der guider til, hvordan intensivsengen kan anvendes som træningsredskab og understøtte tidlig mobilisering af intensivpatienten. De 4 faser går fra at patienten er bevidstløs og til og med at patienten kan mobilseres op og sidde på sengekanten og over i stol.

Pdf-fil til download: Tidlig Mobilisering med Multicare Intensivseng

Se videoen her, som er optaget af CareNet Digital i forbindelse med et fagligt arrangement om Sengeleje uden mén – forebyggelse af sengelejekomplikationer med velfærdsteknologi – arrangeret i samarbejde med Alcyon og Københavns Professionshøjskole. Her demonstrerer Maja fra Alcyon, hvordan Multicare Intensivseng er udviklet konkret til at understøtte Tidlig Mobilisering af intensivpatienten.

Se video fra LINET: Tidlig mobilisering for intensivsygeplejersker:

Økonomi

Intensivsenge fås i foreskellige prisklasser, og valg af seng bør altid ske ud fra en vurdering af de konkrete behov i den pågældende afdeling. Det er desuden vigtigt at sikre sig, at den fornødne uddannelse af personalet (alle personalegrupper) medfølger som en del af samarbejdet mellem intensivafdelingen og leverandøreren. Den rigtige løsning godt implementeret giver mulighed for:

  • Besparelser på grund af reduktion i tilfælde af VAP, fald, infektioner og tryksår
  • Effektivering af rutineopgaver som f.eks. de daglige vejninger
  • Færre arbejdsskader relateret til tunge forflytninger
  • Kortere indlæggelser

Læs om alle vores intensivsenge her på hjemmesiden og få mere inspiration hos vores producent LINET på deres særlige område for ICU beds. Og på den særlige produktside for den nyeste intensivseng i vores sortiment: Multicare X. Du kan også læse indlægget her, der gennemgår nyhederne i Multicare X.