Intensivseng med sidekip giver bedre arbejdsmiljø på intensiv

Lejring: Systematisk brug af sidekip reducerer trykbelastningen

Indledning

En grundlæggende metode til at forhindre tryksår hos immobile patienter er regelmæssig omlejring. Manuel lejring af en immobil patient udgør imidlertid en risiko for arbejdsskade for sygeplejersken og kan være en tidskrævende opgave. I denne artikel ser vi på, hvordan sengen kan bidrage til regelmæssig lejring og på, hvilken effekt, det har på vævet hos den sengeliggende patient at anvende en hospitalsseng med sidekip.

Metode

  • En forsøgsperson, en mand på 187 kg, blev placeret på en seng med sidelæns kip
  • Sengen var udstyret med en Clinicare-skummadras, det vil sige en trykfordelende, passiv madras
  • En X-Sensor blev brugt til trykaflæsninger og optagelse af billeder, der viser, hvor på kroppen trykket fordeler sig
  • Patienten begyndte i vandret stilling og blev derefter kippet sidelæns til højre, først i en vinkel på 7 grader og derefter til en vinkel på 15 grader
  • Tryk blev registreret ved hjælp af X-Sensor

Resultater

Ændringerne i trykbelastningen på vævet er tydelige som vist på figurerne nedenfor. Under den gradvise positionering fra vandret mod højre side. Som det fremgår, er trykket på venstre side af kroppen markant reduceret (mest bemærkelsesværdigt i det sakrale område og skulderbladene).

Trykfordel ved sidekip

Konlusion

En seng med sidekip kan reducere trykbelastningen på væv, som er den primære årsag til tryksår hos immobile patienter.

Mere info?

Læs om vores intensivseng Multicare her. Sengens bund kan kippe med op til 30 grader til hver side, og den kan programmeres til automatisk at gennemføre den ønskede cyklus. Sengen leveres inklusiv integreret madras med Constant Low Pressure-funktion (CLP) og MicroClimate, der yderligere bidrager til at forebygge tryksår hos intensivpatienten. Patienter i højeste kategori af tryksårsrisiko anbefales madrassen Virtuoso, som du kan læse om her.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en dialog om, hvordan en højteknologisk hospitalsseng og den rigtige madras kan bidrage til tryksårsforebyggelse. Du kan også læse mere og finde flere kliniske studier, der dokumenterer effekten af sidekip (Lateral Tilt) på Multicares egen internationale hjemmeside her.