Åbning af DokkX udstilling ved Stadsdirektør Niels Højberg

Prøv det digitale sengebord SMT Smart Media Table hos DokkX

Fra 26. november 2022 og seks måneder frem, kan du prøve det digitale sengebord, SMT – Smart Media Table, i den velfærdsteknologiske udstilling DokkX i Aarhus. Udstillingen har titlen “Klar til næste pandemi – med velfærdsteknologi”. 

På billedet herover ses Stadsdirektør Niels Højberg og Velfærdsteknologichef Ivan Kjær Lauridsen, begge fra Aarhus Kommune, ved åbningen af den nye udstilling på DokkX. I baggrunden ses SMT Smart Media Table.

Kan det digitale sengebord SMT Smart Media Table forebygge ensomhed og kedsomhed hos ældre på plejehjem?

I Alcyon søger vi pt. plejehjem, som vil være med til at afprøve, om det digitale sengebord SMT kan give hyppigere kontakt mellem beboere på plejehjem og deres pårørende, samt om bordets muligheder for underholdning og kognitiv  træning kan give plejepersonalet nye faglige muligheder i den hverdagsrehabiliterende indsats til gavn for borgernes livsglæde og mentale overskud.

Erfaringer og afprøvninger på tyske plejehjem viser, at SMT har en positiv effekt på borgere på plejehjem. F.eks. fortæller plejepersonalet, at SMT hjælper til at inddrage digital kommunikation med pårørende som en del af hverdagsaktiviteterne sammen med borgerne til gavn for trivslen. Du kan læse mere om dette her: https://carenet.nu/nyheder/?id=2924

Vi vil meget gerne i dialog med plejehjem, der har lyst til at bidrage til at tænke endnu flere gode måder at anvende SMT-bordets funktioner.

Det digitale sengebord SMT kan hjælpe ældre med at holde kontakt til omverden

Kort om SMT-bordet

SMT er et fuldt funktionelt sengebord med indbygget skærm, der giver adgang til videokommunikation til pårørende og til brug af apps, streamingtjenester, sociale medier og søgemaskiner. Ved hjælp af SMT kan personalet støtte borgerne i at holde hyppigere kontakt til deres pårørende via online videokontakt og desuden træne deres hukommelse og finmotorik ved hjælp af diverse spil og underholde sig via lydbøger, TV osv. Skærmen er integreret i bordpladen, og den er stor og nem at bruge selv for mennesker, der ikke ser så godt og små måske ryster på hænderne. At skærmen er en del af en sengebord, gør, at den kan bruges af sengeliggende og af beboere, der sidder i kørestol.

SMT Smart Media Table

Om mini-piloterne i plejen

SMT-bordet er allerede fuldt udviklet og klar til markedet. Vores mini-piloter handler derfor ikke om udvikling af selve produktet, men mere om indsamling af konkrete, relevante anvendelsesmuligheder i plejen.

Processen starter med, at Alcyon kommer på besøg og sammen tilrettelægger vi et forløb, der passer til hverdagen, rutinerne og målgruppen af borgere det pågældende sted. Alcyon sørger for, at der beskrives nogle helt konkrete ting, som afprøves i løbet af de 4 uger, mini-piloten varer. Efter 14 dage holder vi et statusmøde, så evt. nye erfaringer og ideer kan indarbejdes i den sidste del af afprøvningen. Når bordet ankommer, så startes forløbet op ved at 2-3 medarbejdere får en grundig introduktion til bordet og dets muligheder. Disse vil, i resten af forløbet, fungere som superbrugere og vise bordet til de øvrige kolleger, som måtte have interesse. Efter endt forløb bidrager superbrugerne til evalueringen, som vil være en kvalitativ evaluering baseret på de erfaringer, der har været og ideer, der er opstået.

Forhåbningen er, at Alcyon får nye, konkrete ideer til, hvordan bordet kan anvendes i plejehjems-regi. Og at plejen får ny inspiration og viden om, hvordan digital kommunikation og digital kognitiv træning kan inddrages og måske bidrage til øget trivsel og en mere afvekslende hverdag for beboerne. Skulle plejehjemmet ønske at indkøbe et eller flere SMT efter endt forløb, gives der en specialpris på første ordre.

Kontakt Maja hos Alcyon, hvis du vil have en indledende snak om muligheden for at deltage i en mini-pilot. Du fanger hende på maja@alcyon.dk og telefon 2035 8009. Du kan læse mere om SMT her.

Det digitale sengebord SMT Smart Media Table på DokkX i Aarhus

Det digitale sengebord SMT på hospitalet

Det digitale sengebord Smart Media Table er særdeles velegnet til brug ved langvarige terapisessioner som dialyse og kemoterapi i ambulatorier, på sengestuerne og på børnehospitalerne.

Produktet tilbydes patienter der har brug for at holde sig i kontakt med omverden også under ophold på hospitalet, f.eks. i dialysebehandling.

Patienter i alle aldre kan få gavn af mulighederne for tryghedsskabende, beroligende aktivteter, underholdning, spil, nyheder – alt hvad vi har adgang til via internettet er tilgængeligt for patienterne i en brugervenlig og hygiejnisk “indpakning” i form at et sengebord godkendt til brug i kliniske miljøer.

Kontakt os hvis du ønsker en præsentation af det digitale sengebord SMT på din afdeling og en dialog om mulighederne hos netop jeres patientgruppe.

Det digitale sengebord til børnehospitaler SMT det digitale sengebord til ambulatorier  Dialysepatient kommunikationsløsning