PRESSEMEDDELELSE: Alcyon bliver en del af able nordic

Det er med stor glæde, at vi hermed kan meddele kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere, at able nordic a/s pr. juli 2023 har opkøbt Alcyon ApS som et strategisk bidrag til den fremadrettede vækst. Alcyon bliver det 4. ben i able nordic, der indtil nu har bestået af de tre danske hjælpemiddelvirksomheder KR, DARO og AJ STOLE.

Maja Gro Lilsig fortsætter som adm. direktør i Alcyon. Lars Philip Knudsen, adm. direktør i able nordic, tiltræder som bestyrelsesformand i Alcyons bestyrelse.

”Alcyon og able nordic har igennem årene arbejdet parallelt i markedet. Nu vil vi, sammen, styrke vores tilbud til kunderne – baseret på fælles værdier om høj faglighed, god implementering og kvalitet i produkter og processer. Alcyon er forhandler af produkter til sundheds- og plejesektoren fra nogle af Europas mest anerkende producenter, og vi ser nogle helt klare synergier til vores egne produkter. Med det fælles produktsortiment kan vi tilbyde både able nordics og Alcyons kunder nye, og endnu stærkere, koncepter inden for inventar, velfærdsteknologi og hjælpemidler til hospitaler og plejen” siger Lars Philip Knudsen, adm. direktør i able nordic og nytiltrådt bestyrelsesformand i Alcyon.

Maja Gro Lilsig, fortsætter som adm. direktør i Alcyon med ansvar for den fortsatte drift og udvikling af Alcyon. ”Jeg glæder mig meget over, at vi er blevet en del af able nordic, som er det helt rigtige match for Alcyon. Som en del af able nordic kommer vi til at sætte endnu mere fart på vores udvikling, og samtidig får vi styrket vores produktsortiment med kvalitetsprodukterne fra able nordic. Vores forskellige styrker og tilgange kommer til at supplere hinanden til gavn for kunderne”, siger hun.

Bestyrelsesmedlem i able nordics bestyrelse, Martin Pedersen, som er adm. direktør i Varodd Velferdsteknologi, glæder sig også over de nye muligheder med Alcyon som en del af den samlede virksomhed. ”Vi arbejder fokuseret og strategisk på, at able nordic, til stadighed, udvikler sig og fastholder sin position som foretrukken leverandør til sundhedssektoren i Danmark og Skandinavien. Købet af Alcyon giver nye muligheder i kombinationen mellem able nordics egenproducerede produkter og Alcyons stærke agenturer.”

Alcyon får adresse på Mågevej 16 i Hadsten, hvor able nordic har hovedkontor.

For yderligere info om able nordic og Alcyon se www.ablenordic.dk og www.alcyon.dk.

Lars Philip Knudsen                      Maja Gro Lilsig

Adm. dir. able nordic.                    Adm. dir. Alcyon
lpk@ablenordic.dk                        maja@alcyon.dk

                   

 

Læs mere

Magasinet Pleje, 28. juli 2023: Hjælpemiddelvirksomhed på nye hænder

——————————————————————————————————————————————–

In English:

Alcyon becomes part of able nordic

It is with great pleasure that we hereby inform customers, suppliers and other business partners that able nordic a/s per July 2023 has acquired Alcyon ApS as a strategic contribution to the future growth of able nordic. able nordic has, until now consisted of the three Danish companies and manufactures that supply the health care sector in Denmark and Scandinavia: KR, DARO and AJ STOLE.

Maja Gro Lilsig continues as CEO of Alcyon. Lars Philip Knudsen, CEO of able nordic, becomes chairman of Alcyon’s board of directors.

“Alcyon and able nordic have over the years worked alongside in the market. Now, together, we want to strengthen our offer to customers – based on our shared values ​​of professionalism, implementation and high quality in products and processes. Alcyon is distributor of products for the healthcare sector from some of Europe’s most recognized manufacturers, and we see clear synergies with our own product portfolio. With the joint product range, we can offer both able nordic’s and Alcyon’s customers new and even stronger concepts within our field: Equipment for hospital and care sector and assisted living technologies for elderly and disabled people,” says Lars Philip Knudsen, CEO of able nordic and newly appointed chairman of the board of directors of Alcyon.

Maja Gro Lilsig continues as CEO of Alcyon with responsibility for the operation and development of Alcyon. “I am very pleased that we have become part of able nordic which is the perfect match for Alcyon. As part of able nordic, we will speed up our development even more, and at the same time we will strengthen our product range with the quality products from able nordic. Our different strengths and approaches will complement each other to the benefit of the customers”, she says.

Martin Pedersen, who is the CEO of Varodd Velferdsteknologi, is one of the board members of able nordic’s board of directors. He is also happy about the new opportunities with Alcyon being part of able nordic. “We are working focused and strategically to ensure that able nordic constantly develops and maintains its position as the preferred supplier to the healthcare sector in Denmark and Scandinavia. The purchase of Alcyon provides new opportunities in the combination between able nordic’s self-manufactured products and Alcyon’s strong agencies with other European manufactures.”

Alcyon’s new address will be the head quarter of able nordic: Maagevej 16, DK-8370 Hadsten, Denmark.

For further information about able nordic and Alcyon, please visit the company websites: www.ablenordic.dk and www.alcyon.dk.

Also, feel free to contact CEO of Alcyon Maja Gro Lilsig and CEO of able nordic, Chairman of the Board of Alcyon, Lars Philip Knudsen.

Read more

Magasinet Pleje, 28th of July 2023: Hjælpemiddelvirksomhed på nye hænder