Rollz Motion Rhythm Parkinson Rollator og transportstol med impulser

Ny rollator hjælper mennesker med Parkinsons

Fordi Parkinsons påvirker hjernens funktion, gør sygdommen det svært at kontrollere muskelbevægelser. Dette kan føre til ‘frysning af gang’ (stagnation af gang) og en højere risiko for at falde.

Træning har en positiv indflydelse på Parkinsons patienters fysiske helbred og reducerer faldrisikoen. Forskellige typer af impulser, herunder auditive, visuelle og taktile impulser, kan hjælpe med at forhindre at rytmen ”fryser” under gang.

Den nyudviklede teknologiske rollator, Rollz Motion Rythm, har til formål at fremme en aktiv livsstil for mennesker med neurologiske lidelser, såsom Parkinsons og MS netop ved hjælp af denne type af impulser indbygget i rollatoren.

Et studie fra 2021 foretaget af forskergruppen Assistive Technology for Mobility and Sports og Expert Center Human Movement Technology fra Haag University of Applied Sciences, viser, at 80% af de parkinsonpatienter, der deltog i undersøgelsen, havde gavn af at bruge Rollz Motion Rythm, som er udviklet særligt til denne understøtte denne målgruppe.

Rollatoren har 3 forskellige typer af impulser, der stimulerer gangfunktionen:

  1. En grøn laserlinje, der projiceres på jorden. Denne visuelle impuls stimulerer ikke kun til at bryde en frysning, men forbedrer også skridtlængden og ganghastigheden
  2. Håndtagene vibrerer i rytmen, der er indstillet til hastigheden. En stor fordel ved denne taktile impuls er, at den ikke bemærkes af omgivelserne.
  3. En metronom kan anvendes til at signalere den foretrukne skridtfrekvens. Den akustiske rytme bidrager til at regulere ganghastigheden

Rollatoren er knyttet til en mobil-app, og her kan de forskellige impulser justeres og tilpasses. For eksempel kan impulserne tændes og slukkes, man kan indstille dem individuelt, og man kan justere intensiteten løbende, så man forhindrer tilvænning og sikrer, at de forskellige impulser forbliver effektive.

Effekten af de tre impulser

Diagrammet herunder viser Parkinson-undersøgelsens resultater vedrørende lydsignaler gavnlige virkning på gangrytmen. Som det fremgår, var det 90% af deltagerne i undersøgelsen, der indikerede, at de havde gavn af lydsignaler:

Rollz Rythm bidrager til bedre, mere jævn gang for mennesker med Parkinsons.

Næsten halvdelen af deltagerne oplevede en positiv effekt af vibrationerne i rollator-håndtagene, der også angiver gangrytmen og hjælper brugeren med at blive i den personligt indstillede gangrytme. Ifølge undersøgelsen ser laserlinjen ikke ud til at gavne alle Parkinson-patienter, men den kan hjælpe til at komme i gang, når man står stille.

“Hvilken impuls, der fungerer bedst til at understøtte gangmønsteret hos Parkinsons patienter, er forskellig fra person til person og afhænger af sygdommens sværhedsgrad. Fordi Rollz Motion Rhythm har tre typer impulser, hvis frekvens og intensitet kan indstilles via den medfølgende app, kan Rollz Motion Rhythm hjælpe en stor gruppe patienter: 80% af deltagerne i studiet angav, at de ville have gavn af at bruge Rollz Motion Rhythm”, viser undersøgelsen.

Kort om undersøgelsen og deltagerne

Studiet omfattede Parkinsons patienter, der bruger rollator i dagligdagen. Ved at bruge Rollz Motion Rhythm skulle disse deltagere gennemføre en forhindringsbane to gange (inklusive bøjninger, indsnævringer, en slalom og at stoppe og gå igen). Der er foretaget forskellige målinger for at kortlægge effekten af impulserne.

Læs mere om Rollz Motion Rythm her.

Og på producentens hjemmeside her.

Ovenstående er en oversættelse af artiklen her Rollz International.

 

Rollz Motion er en kombineret rollator og transportstol som fås i en særlige parkinson-version.

Rollz Motion Rhythm er, ligesom den originale Rollz Motion en kombineret rollator og transportstol, der gør det muligt for brugeren at gå så længe, der er kræfter til det, og blive kørt det sidste stykke i transportstolen.