Mød Alcyon og det digitale sengebord SMT på Når Innovation lykkes på tværs

Mød os på: Når Innovation Lykkes på Tværs 2022

Den 21. april 2022 arrangerer Danish Life Science Cluster i samarbejde med Vela A/S, TREAT System, Life Science Robotics, SOSU Nord & Videnscenter for Velfærdsteknologi, Aalborg Kommune, Region Nordjylland denne spændende dag med fokus på sundhedsinnovation i samarbejde mellem offentlige og private virksomheder og sundhedsuddannelserne. Arrangementet finder sted hos Vela i Aalborg på adressen Skelagervej 11, 9000 Aalborg under overskriften Når Innovation Lykkes på Tværs 2022.

Kig forbi Alcyons stand til en snak om det digitale sengebord, SMT

Kom forbi Alcyons stand i løbet af dagen og få en snak om vores digitale sengebord, SMT – Smart Media Table. Bordet er netop skabt i innovative udviklingsprocesser hvor virksomheder med forskellige kompetencer samt repræsentanter fra sundhedssektoren har arbejdet sammen om at skabe et helt nyt produkt, nemlig et multifunktionelt sengebord til hospital og pleje, der har en integreret tablet i sig. Med direkte adgang til internettet via wifi fra sengebordet giver SMT blandt andet mulighed for at deltage i fjernundervisning for børn, der er indlagt på hospitalet. For at følge med i e-mails og andet for voksne patienter, mens de er i dialyse. For at holde online kontakt med pårørende for ældre på plejehjem. Og for underholdning, afslapning, tryghedsskabende aktivteter, kognitiv træning og meget mere for rigtigt mange forskellige målgrupper. SMT-bordet er også en oplagt løsning i forbindelse med diverse hospitals-apps, der udvikles for at forklare f.eks. børn om deres kommende behandling. Eller i forbindelse med mad-bestillingsprogrammer, hvor patienter eller borgere selv kan bestemme dagens menu via en app.

Læs mere om det digitale sengebord her – og kig forbi vores stand til en snak om mulighederne.

SMT de digitale sengebord til dialysepatienter Det digitale sengebord til børnehospitaler Det digitale sengebord SMT kan hjælpe ældre med at holde kontakt til omverden Smart media table til behandlingsstole. Sengebord og tablet i ét

Alsidigt og spændende program for dagen

Program

(fra Danish Life Sciene Cluster)

11.00 – Dørene åbnes

11.30 – 12.00  Velkommen til Når Innovation Lykkes På Tværs 2022
v/Diana Arsovic Nielsen, adm. direktør i Danish Life Science Cluster.

12.00 – 12.30 Vejen fra kørestol til gående!
v/Amer Novljanin, fysioterapeut, By- og Botoften, Herning Kommune og Christian Ulrich, Clinical Project Manager & Development Engineer, Life Science Robotics

Et værdifuldt samarbejde med perspektiver fra både udvikler, bruger og patient. Hør hvordan en idé om bedre arbejdsforhold førte til udvikling af rehabiliteringsrobotten ROBERT, og hvordan patienten Daniel blev hjulpet fra kørestol til gang.

12.45 – 13.15 Øget tryghed for ældre borgere i eget hjem
v/ Monica Petersson Ekström, ergoterapeut og projektleder, Aarhus Kommune, Josefine Emma Jacobsen, projektleder, Københavns Kommune og Mona Buss Buksti, projektleder, Aalborg Kommune.

Hør om erfaringer og resultater, der er skabt ved et tværkommunalt samarbejde mellem København, Århus og Aalborg Kommune i projektet ”Tryghed i eget hjem”:

Hvordan øges trygheden blandt ældre borgere i eget hjem? Hvilke alternative løsninger findes til nødkald, og virker de i praksis? Læs mere om erfaringer med et nyudviklet tryghedsværktøj og få unikt indblik i et inspirerende idékatalog.

13.30 – 14.20 De manglende hænder – hvad er løsningen? Og hvem griber den?
v/Per Buus & Rikke Sandager Jørgensen, VELA og Morten Rasmussen, direktør, DanishCare.

Hvordan ændrer den demografiske udvikling aldersfordelingen af borgere, som medfører flere ældre borgere og færre varme hænder til at drage omsorg? Vela inviterer til debat for at alle kan blive klogere på mulige løsninger og hvem der har magten til at gøre noget ved det. Svaret kan findes hos sundhedspersonale, ledere, virksomheder og politikere, der alle brænder for at hjælpe den pressede sundhedssektor.

14.30 – 15.00 Ny digital læringsplatform til børn og unge med diabetes!
v/Maria Hartmann, STENO Diabetes Center Nordjylland og leder fra børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital.

Hør om den digitale læringsplatform til børn og unge med diabetes, som netop nu afprøves på børn, unge og deres familier, der står overfor et nyt liv med diabetes. Det virtuelle univers er udviklet af STENO Diabetes Center Nordjylland i tæt samarbejde med børn, pårørende, sundhedsprofessionelle samt private virksomheder. Der arbejdes nu på at skalere løsningen, så den kan bruges på andre børneafdelinger i landet.

15.15 – 15.45 Kunstig intelligens giver højere behandlingskvalitet!
v/Mads Lause Mogensen fra Treat System og  Marc Ludwig, ledende overlæge fra Regionshospital Nordjyllands Akutafdeling.

Resistente bakterier bliver fremtidens store trusselsscenario på de danske sygehuse. Derfor er effektive værktøjer vigtige i bekæmpelsen af infektioner – og innovative IT-systemer vil være en del af løsningen. Hør hvordan data, analyse og avanceret teknologi, kan benyttes til at kvalitetssikre den bedste og mest rationelle antibiotikabehandling –  også i en travl og hektisk hverdag på akutmodtagelsen.

16.00 – 16.30 Få morgendagens svar på de manglende hænder! + Finale og kåring af NIL Solution Camp 2022
v/Henrik Stenstrup fra Velfærdsteknologisk Videncenter Vest.

SOSU Nord & VFV Vest står for årets NIL Solution Camp, hvor studerende fra UCN, AAU og SOSU Nord sammen skaber innovative løsninger på problemstillingerne: ”Flere selvstændige borgere” og ”Bedre arbejdsmiljø for personalet”. De to finalistgrupper står klar til at pitche svaret på morgendagens løsninger…

17.00 – 18.00 På gensyn… og bliv endelig hængende
Bliv hængende til en snak og netværk eller besøg pølsevognen.

Dørene lukkes kl. 18.00

Det er gratis at deltage

Du kan læse alt om dagen og hente din gratis billet til arrangementet på Danish Life Science Clusters hjemmeside her.

Vi glæder os til: Når Innovation Lykkes på Tværs 2022!

Foto i toppen af artiklen: Joakim J. Hvistendahl, JHV Media Consult