Multicare intensivseng letter arbejdet for intensivsygeplejerskerne

Teknologiske intensivsenge kan bidrage, hvis der mangler personale

Manglen på uddannede intensivsygeplejersker er en af de store udfordringer i forbindelse med COVID-19. Som virksomhed kan vi ikke bidrage til at øge antallet af sygeplejesker. Men vi kan bidrage med et bud på en sundhedsteknologi, der giver dem mulighed for at arbejde mere effektivt og mindre fysisk belastende: En specialiseret intensivseng.

En intensivseng specielt designet og udviklet til til intensivafdelingerne understøtter sygeplejerskernes arbejde omkring patienten, og gør det nemmere og mere effektivt at løse en del af de opgaver, som er en del af hverdagsrutinerne på en intensivafdeling. De særlige intensivsenge er desuden udviklet med henblik på at understøtte den konkrete plejeindsats, der går på forebyggelse og lindring af lungekomplikationer og respirationsbesvær hos patienten. Over 100 af vores intensivsenge er bestilt i løbet af de seneste 14 dage af hospitaler i Skandinavien, hvor man er i fuld gang med at opruste intensivafdelingerne til et ekstra stort pres. Bestillingerne kommer hovedsageligt fra hospitaler, der allerede bruger vores type af intensivseng. De ønsker flere i den nuværende situation, fordi de har erfaring med, at sengen gør en forskel på afdelingen og fordi de opfatter intensivsengen som et teknologisk arbejdsredskab i den intensive sundhedspraksis.

I Danmark er det primært universitetshospitalerne, der har erfaring med intensivsenge. Men også intensivafdelinger på mindre sygehuse begynder at prioritere intensivsenge i stedet for, eller som supplement til, standard hospitalssenge. Et eksempel er Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

En intensivseng er et middel til at imødekomme det øgede pres på intensivafdelingerne

I denne artikel ønsker vi at dele viden om, hvorfor implementering af intensivsenge er en, blandt flere, teknologiske tilvalg, man kan overveje, når det gælder om at få så meget tid som muligt frigivet hos intensivsygeplejerskerne. En intensivseng kan nemlig både lette og effektivisere sygeplejerskers arbejde – og give flere og nye muligheder for at udnytte lejet i plejen af lunge-/respirationsproblemer.

Hvad er en intensivseng?

I modsætning til standardhospitalssengen, har intensivsengen nogle helt særlige funktioner, der er målrettet arbejdsgangene og plejen på intensiv. Funktionerne er:

 • Indbygget vægt, der vejer patienten i sengen
 • 30 graders indstilling af ryglæn ved tryk på én knap
 • Vinkelmålere
 • Indbygget røntgenkassette i sengebunden
 • Fod-betjening af indstillinger
 • Bremse- og udstigningsalarmer
 • Automatisk lås af sengens bremser, hvis sengen efterlades ulåst
 • Motoriseret 5-hjul til transporthjælp
 • Udstigningshjælp til patienten
 • Åben madras-arkitektur (alle typer madrasser kan bruges)
 • Mulighed for integreret madrassystem, så sengen og madrassen ”taler sammen”
 • Mulighed for dataopsamling om patienten og integration til dokumentationssystemet
Indbygget vægt frigiver tid ved vejning af patienten

En fast procedure på intensiv er, at alle patienter vejes dagligt og vægten dokumenteres i patientens journal. Den integrerede vægt i intensivsengen reducerer behovet for berøring fordi man undgår at lifte patienten for at registrere vægten. Samtidig er det en mere effektiv måde at løse denne daglige opgave på og mere skånsomt både for personalet og for patienten i kritisk tilstand. Sengens fodpedaler giver mulighed for håndfri betjening af sengen, så man undgår bakterieoverførsel fra håndbetjening til personalets hænder. Samtidig giver fodpedalerne begge hænder fri til pleje. Sengene har desuden antibakteriel overflade, der hindrer bakterier i at formere sig.

Hjælper ved ventilation og respiration

CONVID-19 udvikler sig hos nogle patienter fra indledningsvist at have påvirket de øvre luftveje, næse, svælg og bihuler til også at påvirke bronkierne og lungerne. Rammer virussen bronkierne og lungerne, risikerer patienten at udvikle en lungebetændelse, som kan være en alvorlig tilstand, hvis man allerede er svagelig eller lider af andre sygdomme.

Intensivsengen har en række funktioner, der understøtter respiration og forebygger lungekomplikationer. F.eks. knappen, der automatisk hæver rygdelen til 30 grader og stoleindstillingen, der kan gøre det lettere at trække vejret. Sengen har også programmerbart sidelæns tilt op til 30 grader, der modvirker VAP. Den integrererede røntgenplade, som er placeret under patientens overkrop gør det muligt at tage røntgenbilleder uden at flytte/løfte patienten, idet røntgenkassetteholderen er en integreret del af selve sengebunden.

Flere typer intensivsenge

Afhængig af behovene hos patienterne, budget og tid til implementering kan man vælge mellem forskelle typer af intensivsenge. Fra højteknologisk intensiv terapiseng f.eks. med integreret madrassystem, hvor sengen og madrassen ”kommunikerer” og automatisk finder det optimale tryk under patienten afhængig af patientens vægt og placering. Til en mere basis-version, der stadig indeholder alle elementerne, der skal være til stede, for at der er tale om en intensivseng, men i en mere simpel version. På videoerne her ses to eksempler, der viser forskellene og lighederne på den mest højteknologiske seng, Multicare og den mere basale model Eleganza 4:

Multicare Intensiv Terapiseng: https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=jZQ0W1lqbec&feature=emb_logo

Eleganza 4 Intensivseng Basic: https://www.youtube.com/watch?v=BDUtFGuZgss&feature=emb_logo

På siden her, får du overblik over alle intensivsengene fra Alcyon

Sengene er udviklet i brugerdrevne processer med sundhedsfagligt personale af Europas største producent af hospitalssenge: Linet.

Langsigtet investering

I tiden, der kommer, efter pandemien har toppet og hverdagen begynder at indfinde sig igen, vil der stadig være behov for, at intensivpersonalets ressourcer udnyttes optimalt. Og måske også behov for ekstra fokus på arbejdsmiljø efter en hård periode for personalet. Studier fra Southampton University Hospital Neurosciences Intensive Care Unit gennemført i 2019 i en 1-årig afprøvning med fokus på arbejdsmiljø og reduktion af sygemeldinger på afdelingen viser f.eks. følgende baseret på kvalitative interview med de deltagende sygeplejersker (46 sygeplejesker). De blev spurgt om i hvilken grad, de oplevede, at Multicare forbedrede nedenstående faktorer sammenlignet med en almindelige hospitalsseng:

 

Question

YesNo
Actual numbers%Unanswered%
Physical Health (i.e. back pain)45/4698%1/462%
Mental Health (i.e. stress)32/4670%14/4630%
Time Management45/4698%1/462%
Patient Turn Time44/4696%2/464%
Patient Safety31/4667%15/4633%
Positioning of patient (VAP)34/4674%12/4626%
Chest Care26/4657%20/4643%
Other

Kilde: Linet Research og University Hospital South Hampton, NHS Foundation Trust

For yderligere dialog om mulighederne med de forskellige typer af intensivsenge og/eller hvis du ønsker den komplette rapport tilsendt på mail, kan du kontakte Maja hos Alcyon på maja@alcyon.dk og +45 2035 8009.