I Plejen

Funktionelt, hjemligt og tryghedsskabende inventar, hjælpemidler og velfærdsteknologi til plejen

Her har vi samlet vores produkter, der er beregnet til anvendelse i plejen – både i plejeboliger og i hjemmeplejen. Vores produktkategorier til plejen er hjælpemidler, velfærdsteknologiske hjælpemidler og intenvtar som f.eks. plejesenge og specialplejesenge, herunder ekstra lave plejesenge og plejesenge med udstigningshjælp samt hvilestole med forskellige funktioner. Vi er også dansk forhandler af den velkendte Rollz Motion – en kombineret rollator og transportstol, der anvendes i den rehabiliterende træning til vedligeholdelse af gå- og ståfunktionen. Og vi har diverse forflytningshjælpemidler og sengeborde af forskellig art, der kan anvendes både ved plejesengen, ved kørestol og ved hvilestol.

Vi leverer produkter til både offentlige og private plejeboliger, herunder friplejehjem, og vi er certificeret forhandler af nogle af de mest anerkendte, europæisk producerede mærker f.eks. stole og sengeborde fra GREINER, plejesenge og sengeborde fra Mühle Pflegebetten, drejesengene RotoFlex samt alle produkterne fra Rollz samt en del produkter fra Hjälpmedelteknik i Sverige. Vi forhandler også danskudviklede produkter i form af multifunktionelle borde til plejen fra ByLink, der udvikler produkterne i samarbejde med sundhedsfaglige med afsæt i deres konkrete behov og ønsker.

Inventar til plejehjem: Plejesenge i hjemligt design, specialsenge, sengeborde og stole

Inventar til plejen skal være funktionelt og ergonomisk både for borgeren og for sundhedspersonalet. Der må ikke være gået på kompromis med brugervenlighed, intuitiv betjening og hygiejneaspekterne. Og samtidig skal inventaret være en del af nogens hjem – hvad enten det er i en plejebolig eller i et privat hjem, og derfor skal produkterne være pæne og hjemlige at se på, og det må meget gerne være muligt for brugeren at sætte sit eget præg på, f.eks. i form af valg af farver og materialer. Det er vores udgangspunkt, når vi vælger, hvilke typer af plejesenge, sengeborde, hvilestole til ældrepleje, transportstole til ældre både til indendørs og udendørs brug, særligt inventar til borgere med demens, m.m. Kig ind her og læs mere om det samlede sortiment af inventar til plejehjem og til hjemmeplejen til både offentlige og private plejeboliger herunder inventar til friplejehjem.

Gå til Inventar til plejehjem

Mobilisering og træning: Fysisk og kognitiv træning med velfærdsteknologiske hjælpemidler

Det kræver både motivation og vedholdenhed at træne og bevare sine fysiske funktioner, herunder gå- og ståfunktionen. Det gælder for os alle, at vi kan have dage, hvor vi er mere eller mindre motiverede. Og hvis man desuden er ældre, eller har en funktionsnedsættelse, så kan der være smerter, utryghed og andet, der gør det endnu mere krævende at komme i gang med træningen. Vores produkter fra Rollz er en lang række helt særlige rollatorer/transportstole, der er udviklet til at gøre det både trygt og motiverende for borgeren med den daglige træning, herunder også i neuro-rehabiliteringen. For den kognitive træning kan siges næsten det samme. Det skal være sjovt og motiverende, eller kan det være svært af skabe resultater. Også til kognitiv træning handler det om at have de rigtige velfærdsteknologiske hjælpemidler, og her byder vores digitale sengebord, SMT på mange muligheder. En stor skræm, et ergonomisk design og fri adgang til internettet og alle dets muligheder er grundlaget for mange timers individuelt tilrettelagt kognitiv træning for borgere i plejen.

Gå til produkter til Mobilisering og træning

Selvhjulpenhed: Drejesengene RotoFlex og særlige rollatorer med specialfunktioner fra Rollz

Øget selvhjulpenhed er først og fremmest et spørgsmål om bedre livskvalitet for den enkelte borger. Alle mennesker vil helst kunne klar sige sig selv, f.eks. når det gælder om at komme i seng om aftenen og op igen om morgenen. Det samme gælder evnen til at komme omkring ved egen hjælp, selvom man måske er gangbesværet – evt. på grund af en neurologisk sygdom eller anden sygdom. Øget selvhjulpenhed er også et spørgsmål om at anvende teknologiske løsninger i plejen på en måde, så der kan spares tid for personalet. Når borgeren kan mere selv, kan flere opgaver løses med færre medarbejdere.

Her kan du få et overblik over, hvordan vores produkter RotoFlex drejeseng og RotoFlex Design Drejeseng samt de helt særlige Rollz Motion – kombineret rollator og transportstol, som velfærdsteknologiske, brugervenlige hjælpemidler hjælper både borgere i dagligdagen og aflaster personalet fysisk og tidsmæssigt i plejen.

Gå til produkter der understøtter selvhjulpenhed

Arbejdsmiljø: Forflytningshjælpemidler, RotoFlex-senge, Multifunktionelle borde stole letter arbejdsmiljøet for sundhedspersonalet

Hjælpemidler og velfærdsteknologiske hjælpemidler er en vigtig del af hverdagen for ansatte i plejesektoren. De fysiske håndteringer, forflytninger osv. kan være hårde for kroppen, og det er helt afgørende, at f.eks. plejesengen og hvilestolen hjælper til samt at der er adgang til forflytningshjælpemidler som drejetårne. Til borgernær pleje og dokumentation er der brug for multifunktionelle borde, der giver mulighed for at varetage opgaverne på en effektiv og ergonomisk korrekt måde, og her byder de danskudviklede borde Roomie og Fellow på mange fordele. Af hjælpsomme plejesenge har vi drejesengen RotoFlex, der i mere end 10 år har bidraget til bedre arbejdsmiljø i plejen i danske kommuner, og vi har specialsengen Latera med sidekip, der hjælper med vending og lejring samt ved mobilisering ud af seng.

Gå til produkter, der understøtter personalets arbejdsmiljø

Bariatriske borgere

De ekstra store/tunge borgere stiller særlige krav til plejeseng og madras. De særlige bariatri-senge skal kunne rumme og bære ekstra mange kilo personvægt. Men de skal også understøtte personalets til tider fysisk krævende arbejdsopgaver omkring den bariatriske sengeliggende borger. Vi tilbyder bariatiske plejesenge med madrasser – og en del af vores behandlingsstole kan desuden anvendes af de semi-bariatriske patienter (op til 200 kg. patientvægt). RotoFlex-sengen kan også bestilles i en bariatri-version.

Gå til produkter til Bariatriske borgere

Tryksårsforebyggelse: Den rigtige kombination af plejeseng og madras kan forebygge sengelejekomplikationer

Alle vores plejesenge og madrasser til plejesenge har trykaflastende funktioner. Og hvis der er særlige situationer, hvor borgeren er særligt udsat for tryksår, eller hvis tryksår allerede er opstået, så hjælper vi gerne med at finde den optimale kombination af plejeseng, eventuelt plejeseng med specialfunktioner som sidekip, og den bedst egnede madras. Herunder har vi et stort sortiment fra vores leverandører, herunder LINET, af både passive trykaflastende madrasser i skum og aktive madrasser eller hybridmadrasser. Kig ind her og se et lille udvalg, og kontakt os gerne for drøftelse af særlige behov i plejen hos jer.

Gå til produkter til tryksårsforebyggelse