Sommerhilsen fra Alcyon

God sommer til alle!

Sommerferien er for alvor ved at indfinde sig. Tid til at koble af, nyde det forhåbentlig flotte danske sommervejr og tid til gode stunder med familie og venner. I Alcyon vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores kunder og samarbejdspartnere, en rigtig dejlig sommer!

Tak for et spændende 1. halvår

Første halvår af 2024 har budt på masser af gode og spændende oplevelser sammen med kunder og kollegaer. På hospitalsområdet har vi blandt andet haft fokus på samarbejdet med Region Hovedstaden og Region Sjælland omkring rammeaftalen på behandlingsstole, som de har indgået med os. Aftalen omfatter vores Multiline Next DC behandlingsstole til længerevarende ophold og behandlinger, f.eks. i forbindelse med dialyse og kemoterapi. Vi har også bidraget til et spændende designprojekt med fokus på tryghedsskabende indretning – og herunder inventar – af en kræftafdeling. Og vi har haft gang i en række forskellige afprøvninger af vores forskellige typer af behandlingsstole til mange formål fra GREINER, herunder f.eks. stol til øjenoperationer, i diabetesklinikker, i Akutafdelinger og i kosmetisk kirurgi. Tak for al den positive feedback og det gode samarbejde i forbindelse med disse.

På det kommunale område har vi oplevet en fornyet interesse for vores velkendte RotoFlex drejeseng, særligt til projekter, der handler om arbejdsmiljø for personalet og øget selvhjulpenhed for borgere. Herunder har vi fået ny og specialiseret indsigt i Parkinson-området og hvordan specialsenge som RotoFlex kan hjælpe her.

Nye produkter fra able nordic på alcyon.dk

Som det nyeste medlem i able nordic-familien har vi arbejdet med at introducere produkterne fra de øvrige 3 virksomheder, AJ-Stole, DARO og KR, til Alcyons kunder. Vi har især arbejdet med tøj fra DARO og hvordan man kan kombinere udvalgte modeller med brug af rollator og kørestol. Og vi har arbejdet med specialplejesenge fra KR, herunder OPUS 5, som supplement af vores eget sortiment. Og med det brede madras-sortiment fra den tyske producent Funke Medical. Alle plejesenge og hospitalssenge fra KR produceres på fabrikken i Hadsten, hvor det har været spændende at følge idéudviklingen omkring nye modeller af senge både til de offentlige rammeaftaler i kommuner og regioner og til Alcyons øvrige kundesegmenter i den private sundhedssektor. Et stort tillykke til able nordic med at de, i første halvår, vandt SKI-aftalen på plejesenge med deres egenudviklede OPUS 1EW.

Spændende nyheder på vej

able nordic er en del af den norske koncern Varodd, som blandt andet består af Varodd Velfærdsteknologi. 1. halvår af 2024 har også budt på mange spændende fælles møder med nye potentielle leverandører til os samlet set, og dette kan man glæde sig til at høre meget mere om i 2. halvår.

Vi har åbent hele sommeren og er klar til at hjælpe

Vi er klar ved telefon om mail som sædvanligt, hvis der opstår behov for indkøb af plejesenge, hospitalssenge, behandlingsstole eller andet. Eller hvis der bare er brug for faglig sparring eller et godt råd fra kunder, der allerede har vores produkter implementeret.

Kontakt os som sædvanligt på:

Alcyon ønsker jer alle en god sommer!