Intensivsengen Multicare kan være en del af løsningen på personalemangel på intensiv

En sengedames bekendelser – del II

En inspirationsartikel af Maja Gro Lilsig, direktør og partner i Alcyon.

I 2017 skrev jeg artiklen En sengedames bekendelser i Forstyrrelsen – et sygeplejefagligt tidsskrift udgivet af Det Faglige Selskab for Sygeplejersker, der arbejder med Udvikling og Forskning.

Baggrunden var, at vi deltog ved selskabets forårslandsmøde med en række af vores forskellige specialsenge til hospitaler. Alle var det senge, der kan noget andet, og mere, end gængse standard hospitalssenge.

Deltagerne på landsmødet var interesserede i – og overraskede over – hvor mange forskellige typer af senge, der egentlig findes, der, på hver deres måde, understøtter sygeplejerskernes faglige opgaver omkring den sengeliggende patient. Og det var på den baggrund, at jeg fik lov til at skrive en faglig artikel til deres fagblad.

At jeg siden har været kendt som “Sengedamen”, det er faktisk noget, jeg er ret så stolt af. For, som det fremgår af artiklen, så var, og er, er jeg meget optaget af emnet: Hvorfor stiller vi ikke større krav til, hvordan hospitalssengen kan understøtte sygeplejerskernes mange opgaver omkring den sengeliggende patient.

Læs mere om det i “En sengedames bekendelser”- del I

Intensivafdelingerne i fokus

I årerne siden 2017 har jeg, og vi, i Alcyon, fortsat haft vores fokus på hospitalssengen som et centralt arbejdsredskab for sygeplejerskerne. I de seneste år, har vi især arbejdet med at synliggøre den potentielle værdi, der ligger i at implementere teknologiske intensivsenge til intensivsengepladserne.

Mit formål med “En sengedames bekendelser – del II” er at give inspiration til, hvordan den teknologiske intensivseng kan være en del af løsningen på de ressourceproblemer, der udfordrer mange af vores intensivafdelinger i dag.

Multicare X intensivsengJeg oplever nemlig, at interessen for emnet er stigende. Ligesom på mange andre områder, hvor manglen på specialuddannet personale måske er den “brændende platform”, der skaber fornyet interesse for, hvordan teknologi og hjælpemidler kan bidrage til at løse ressourceudfordringen i sundhedsvæsnet.

Den teknologiske intensivseng som en del af løsningen

En stor del af alle sygeplejerskers daglige opgaver foregår omkring hospitalssengen. Men fordi intensivpatienterne er meget syge, immobile og tunge at håndtere, så er plejeopgaverne for intensivsygeplejerskerne især meget tidskrævende og fysisk belastende.

Praksis i dag er derfor, at der skal der tilføjes en masse forskellige hjælpemidler til sengen, for at intensivsygeplejerskerne kan kan varetage opgaverne. Men selv når alle disse hjælpemidler bliver brugt, så bliver opgaverne stadig udført manuelt.

En teknologisk intensivseng, som vores nyeste model Multicare X, der er resultatet af 30 års brugerdreven udvikling fra vores producents side, er designet til at automatisere nogle af de tidskrævende, fysisk belastende arbejdsopgaver for intensivsygeplejerskerne, så der kan frigives tid til de øvrige faglige opgaver.

Jeg vil gerne dele vores viden og erfaringer

Vi har arbejdet med Multicare sammen med danske intensivafdelinger gennem en årrække og har fået en bred indsigt i, og forståelse for, hvilke arbejdsopgaver, processer og faglige retninglinjer intensivsengen understøtter. Sammen med afdelingerne har vi fået erfaring med, hvordan man sikrer en god implementering og ibrugtagning af den teknologiske intensivseng, når man udskifter standardsengene. Vi vil gerne dele disse erfaringer, og på vores hjemmeside ligger der en del materiale. Både produktinfo om Multicare X og vores øvrige teknologiske senge til intensiv og diverse artikler om deres anvendelse i praksis.

Jeg har samlet et oversigt her, som jeg håber kan være nyttig viden og inspiration for alle, der ønsker mere viden om, hvordan de specialiserede intensivsenge kan bidrage til opgaveløsningen på intensivsafdelingerne. Der er desuden nyttig viden på vores producent, LINET’s, hjemmeside.

1-årigt studie viser: 93% af intensivpersonalet, mener, at det vil være negativt for deres helbred og trivsel at vende tilbage til standard hospitalsseng

Undersøgelsen havde til formål at afdække, hvordan det påvirker arbejdsmiljøet og gavner patienterne at skifte standard hospitalssengen ud med Multicare intensivseng specielt beregnet til at lette udførelsen af den intensive plejeopgave.

Læs hele artiklen her, hvor du også finder et summery og et link den fulde rapport om studiet fra NHS

Intensivsengen som HR-indsats

Arbejdsmiljø på intensiv: Når de menneskelige ressourcer er en mangelvare og det specialiserede sundhedspersonale løber stærkt, kan nytænkning omkring arbejdsredskaber være en del af løsningen, og intensiv terapisengen kan være en del af HR-indsatsen.

Læs hele artiklen her

Værd at vide: Intensivsengen. Et komplet behandlings- og terapisystem

Hvad er er forskellen helt præcist på en standard hospitalsseng og en intensivseng? En intensivseng er en teknologi, der giver nye muligheder indenfor pleje, behandling og terapi, herunder integreret vægt, trykaflastning i lejet og ventilation af lunger gennem automatiseret sidekip. Som klinisk personale på intensiv er det værd at vide, hvad intensivsengen giver af muligheder.

Læs hele artiklen her

Sådan understøtter intensivsengen Tidlig Mobilisering

Vi ved, at det langvarige sengeleje påvirker det meste af kroppen og kan medføre komplikationer som tryksår og lungebetændelse hos intensivpatienten. En anerkedt strategi til at forebygge sengelejekomplikationer er Tidlig Mobilisering. Dette indlæg handler om, hvordan intensivsengen understøtter Tidlig Mobilisering af intensivpatienten.

Læs hele artiklen her

Ring eller skriv, hvis du vil vide mere

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål, input eller kommentarer til En sengedames bekendelser. Du kan ringe: 2035 8009 eller skrive på min mail: maja@alcyon.dk.

Jeg vil glæde mig til at høre fra alle andre, der ligesom mig, synes, at hospitalssengen er en af de vigtigste ting på hele hospitalet. Det er jo her patienterne opholder sig det meste af tiden, og det er her, rigtigt mange af sygeplejerskernes opgaver finder sted.