Behandlingsrådet starter analyse om Intelligente:højteknologiske senge til brug på intensivafdelinger

Behandlingsrådet starter analyse af Intelligente/højteknologiske intensivsenge

På rådsmøde d. 9. december 2021 besluttede Behandlingsrådet at igangsætte en større analyse vedrørende højteknologiske senge. Og på rådsmøde 10. februar 2022 fremlagde sekretariatet så: “Analyseforslag vedr. højteknologiske senge til anvendelse på intensivafdelinger”.

Af analyseforslaget fremgår det, at:

“Formålet med analysen er at belyse, hvordan højteknologiske senge bør anvendes på nationalt plan ud fra en afdækning af bl.a. muligheder og forudsætninger for anvendelse af højteknologiske senge. Analysen vil belyse de forskellige højteknologiske senges funktioner, personalets og afdelingernes samt patienternes kriterier og præferencer med udgangspunkt i intensivafdelinger, men generaliserbarheden af analysens resultater kan overvejes overførbare til andre behandlingsområder f.eks. langtidsindlagte neurorehabiliteringspatienter.” (kilde: Behandlingsrådet)

Fagudvalgets arbejde starter i slutningen af april 2022

I Alcyon glæder vi os meget til at følge med i – og meget gerne bidrage med viden til – den kommende proces. I første omgang er Behandlingsrådet ved at sammensætte et fagudvalg, der skal stå for den konkrete gennemførelse af analysen. Fagudvalget kommer til at bestå af en formand fra FSAIO – det faglige selskab for, blandt andre, intensivsygeplejersker. Desuden vil fagudvalget bestå af 5 repræsentanter fra RTF. Lægemiddelstyrelsen bidrager ad hoc med vidensdeling.

Første fagudvalgsmøde er planlagt til den 28. april 2022, og analyseprocessen forventes at vare 8-12 måneder derfra.

Mere baggrundsviden om emnet

Hvis du er nysgerrig efter, hvad forskellen er på standard hospitalssenge og højteknologiske senge til anvendelse på intensivafdelinger, så kan du læse artiklen her.

Du kan også læse artiklen fra det nationale netværk for velfærdsteknologi, CareNet, der sætter fokus på Behandlingsrådets kommende analyse af højteknologiske senge her. Artiklen indeholder blandt andet en kommentar fra Alcyons direktør, Maja Gro Lilsig.

Hele analyseforslaget kan læses på Behandlingsrådets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om Behandlingsrådets formål og se, hvilke andre områder, der er udvalgt til analyse og evaluering i 2022.

Alle Alcyons produkter til intensivafdelinger finder du her.