Intensiv terapiseng kan lette arbejdsmiljøet på intensivafdelingen

Online workshop: Intensivsenge kan bidrage til at lette arbejdspresset hos det specialiserede intensivpersonale

Der er enighed blandt eksperter om, at manglen på specialuddannede intensivsygeplejesker er en af de største, og sværeste udfordringer for de danske hospitaler under COVID-19. Det er en stor opgave for hospitalsdirektionerne, afdelingsledelserne og HR-funktionerne at fastholde trivsel, forebygge stress og forhindre øget medarbejderomsætning nu, hvor antallet af indlagte på intensivafdelingerne igen er højt.

Mød os online fra studiet i Sverige og brug en time på finde ud af, hvordan intensivsengen kan bidrage til bedre arbejdsmiljø på intensivafdelingen.

Sammen med vores gode samarbejdspartner LINET tilbyder vi derfor nu en række online workshops af en times varighed, hvor vi vil give indsigt i, og eksempler på, opgaver og arbejdsgange, der bliver lettere, når standardsengen skiftes til en intensivseng..

Sammen med deltagerne vil vi gennemgå, hvordan intensivsengen understøtter mange af de daglige opgaver og indsatser på intensivafdelingerne, og letter arbejdet for det specialiserede intensivpersonale, f.eks. i forbindelse med:

  • De daglige vejninger
  • Kortvarig og langvarig lejring
  • Lungeventilation
  • Tidlig mobilisering

med henblik på en fælles drøftelse af, og videndeling om, hvad det vil betyde for dagligdagen, arbejdsmiljøet, patientoplevelsen og ressourcerne på afdelingen at skifte fra standard hospitalsseng til specialiseret intensivseng.

Os kan du møde

Værter ved de online workshops er:

Maja Gro Lilsig
Medindehaver af Alcyon, som er certificeret dansk forhandler af intensivsenge fra en af verdens største producenter af hospitalssenge, LINET. Maja arbejder til dagligt med at rådgive intensivafdelingerne om mulighederne, når man skifter standard hospitalssengen ud med en intensiv terapiseng.

Martin Nilsson
Direktør hos LINET Sverige, hvor han gennem mange år har stået i spidsen for et tæt samarbejde med nogle af største, og mest anerkendte hospitaler i Sverige.

Viktor Wiblom
Sundhedsfaglig konsulent hos LINET Sverige med praksiserfaring som tidligere ansat på intensivafdelinger. Viktor har en stor viden om, hvordan intensiv terapisengen kan understøtte bedre arbejdsmiljø for personalet og om, hvordan man sikrer god implementering af sengene på afdelingen. 

Hvem er målgruppen for workshoppen?

Målgruppen er intensivfagligt personale, afdelingsledelse, hospitalsledelse, HR-medarbejdere og arbejdsmiljøkonsulenter. Medicoteknisk personale kan også deltage, programmet er dog primært tilrettelagt så det tager fagligt udgangspunkt i den intensive terapi- og plejeopgave og hvordan Multicare understøtter denne.

Sæt kryds i kalenderen allerede i dag – vi glæder os til at se dig!

Datoerne og temaerne for online workshops i januar 2021 er:

  • 14. januar kl. 13.00-14.00
  • 22. januar kl. 13.00-14.00
  • 29. januar kl. 13.00-14.00
Tilmeld dig ved at sende en mail til Maja på maja@alcyon.dk – eller ved at følge med på Alcyons LinkedIn-profil, hvor vi kommer til løbende at fortælle mere om webinarrækken, og hvor du også vil kunne tilmelde dig.