Leasing af inventar og udstyr til hospital og plejehjem

Vi hjælper gerne med finansiering

FINANSIERING ved behov for: Højteknologiske senge til intensiv. Eller multifunktionelle behandlingsstole i Akutmodtagelsen. Specialiserede behandlingsstole f.eks. til ENT, dialyse, prøvetagning, undersøgelse og mindre indgreb eller kemoterapi. I forbindelse med nybyggeri af plejehjem eller privathospital, hvor I gerne vil have omkostningerne til senge, madrasser og sengeborde finansieret over en årrække. Eller hvis ønsket er øget selvhjulpenhed for borgere i plejen med specialsenge, …