Intensiv terapiseng kan lette arbejdsmiljøet på intensivafdelingen

Online workshop: Speciallejer kan bidrage til at lette arbejdspresset hos det specialiserede intensivpersonale

Der er enighed blandt eksperter om, at manglen på specialuddannede intensivsygeplejesker er en af de største, og sværeste udfordringer for de danske hospitaler under COVID-19. Det er en stor opgave for hospitalsdirektionerne, afdelingsledelserne og HR-funktionerne at fastholde trivsel, forebygge stress og forhindre øget medarbejderomsætning nu, hvor antallet af indlagte på intensivafdelingerne igen er højt. Mød os online fra studiet i …